Söll

Der er 1 produkt.

3 trin for en ren havedam

1. Stabiliser vandet 

De selvrensende mekanismer og den biologiske proces fungerer kun, når dammens
vand er tilstrækkeligt hårdt og stabiliseret (pH 7,5-8,5; Karbonathårdheden over 5 ° dH). Alger
og vegetation sænker karbonathårdheden og dette kan forårsage udsving i pH-værdien. Derved
reduceres den biologiske mangfoldighe...

3 trin for en ren havedam

1. Stabiliser vandet 

De selvrensende mekanismer og den biologiske proces fungerer kun, når dammens
vand er tilstrækkeligt hårdt og stabiliseret (pH 7,5-8,5; Karbonathårdheden over 5 ° dH). Alger
og vegetation sænker karbonathårdheden og dette kan forårsage udsving i pH-værdien. Derved
reduceres den biologiske mangfoldighed, hvilket skader de naturlige rovdyr for alger (f.eks små
krebsdyr, dammuslinger) og bestemte type af alger kan spredes på en massiv skala. De er de hyppigste årsager til, at havedamme ikke fungerer som de skal. Afhængigt af dit anlæg, har vi produkter, der stabiliserer dit damvand straks, bæredygtigt og på en miljøvenlig måde.
Alle ingredienser findes i sundt, naturligt vand. Söll’s produkter baseret på CarbonAdd®
der stabilisere pH, total hårdhed og karbonathårdheden i ét trin, med en langvarig effekt.

2. Bekæmp algerne

Alger er afgørende for et velfungerende havebassin. De producerer ilt og er et vigtigt led
i fødekæden. Men du er nødt til at gribe ind, hvis din havedam viser tegn på kraftig algevækst.
En uhindret vækst sænker karbonathårdheden og forårsager pH udsvinge.
Algebekæmpelses produkter fra Söll virker mod alle typer af alger og bringe algevækst tilbage
til et normalt niveau. For bedste effekt bør disse produkter tilsættes om morgenen dagen efter
vandet er blevet stabiliseret.

3. Bind overskydende næringsstoffer

Ingen fosfat - ingen algevækst.
Fosfater komme til dammen på forskellige måder. For eksempel uspist mad, fisk ekskre
menter, blade, pollen og døde vandplanter samt regnvand og vand fra hanen indeholder fosfater,
der frigives i dammen. Specielt efter man har behandlet mod alger, er der en stor mængde
forfat frit I dammen, her bør du tilsætte fosfat-binder. Dette kan også gøres forebyggende
gennem hele sæsonen, så har har algerne ikke en chance.

Mindre
Mere
Viser 1 - 1 af 1 vare
Acceptér Site use cookies