Pond Booster Ammonium Zoom ud

Pond Booster Ammonium

Ny

Pond Booster Ammonium (cirka 1 kg) reducerer nitrat, ammonium og fosfat. Rækker til ca. 13600 liter.

Flere detaljer

129,00 kr

inkl. moms

Betal med Visa, MasterCard og andre kort her
Betal med Visa, MasterCard og andre kort her

Hurtig levering

Frisk Foder

Giftig ammonium / temp.

Ammoniak, NH3
Forhøjede ammoniakkoncentrationer i vandet kan være meget giftigt for fisk. Når fisk omsætter proteindelen i foder, vil der altid være overskydende kvælstof, som må udskilles. Dette restprodukt udskiller fisken i form af ammoniak (NH3) over gællerne.

Ammoniak dannes også ved nedbrydning af proteiner og andre kvælstofforbindelser i slam og lignende.

Den giftige ammoniakgas (NH3) opløses let i vand i en ligevægt med ammonium (NH4 + ), som er relativ ugiftig. Ligevægten, hvor langt størstedelen normalt er på ammonium-form, er afhængig af temperatur og pH.

Jo højere temperatur og jo højere pH des mere ammoniak – og derved større
giftighed


Giftighed for fisk

Akutte symptomer på ammoniakforgiftning kan ses fra ca. 0,025mg/l. Ved pH 7,5 svarende til mellem 2 og 8mg/l total ammonium afhængigt af temperaturen. Total ammonium er summen af NH3 (ammoniakgas) og NH4 + (Ammonium) indholdet.

Symptomer
For høje ammoniakkoncentrationer medfører irritation og skader på hud og gæller. Desuden giver ammoniakforgiftning skader i væv, gæller, slim og centralnervesystem. Ved meget høje niveauer vil fisken hurtigt dø.

Akut kan ses:
- Manglende ædelyst
- Uro, fiskene står i overfladen
- Gisper efter vejret
- Lilla eller røde gæller

Meget kritiske forgiftninger:
- Gisper efter vejret, meget slim, åben mund og gæller
- Ligger på siden – tab af balance
- Døde fisk

Ingen kunde anmeldelser for øjeblikket.

Skriv en anmeldelse

Acceptér Site use cookies